NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Dispanzer za mentalno zdravje

PSIHOLOŠKA AMBULANTA
mag. psiholog. MARK F. BRAČIČ

PSIHOLOŠKA AMBULANTA NE SPREJEMA NOVIH DELOVNIH NALOGOV (Mark F. Bračič, mag. psih.  predvidoma dela do 30.6.2024).

ORDINACIJSKI ČAS:
ponedeljek 08:00 - 18:00
torek 07:00 - 13:00
sreda 14:00 - 18:00
v I. nadstropju Zdravstvenega doma.

NAROČANJE:
Delovni nalog pošljite po pošti (ZD Tržič, Psiholog, Blejska cesta 10, 4290 Tržič) ali ga oddajte v nabiralnik pred psihološko ambulanto (I. nadstropje ZD Tržič). Prosimo, da na nalog navedete vaše kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov).
Rezervacija termina ni možna. Predložiti je potrebno originalni delovni nalog. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev.

ČAKALNA DOBA:
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je: zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev (Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen). Odgovorna oseba za čakalni seznam je mag. psiholog. Mark F. Bračič.

Trenutna čakalna doba:
ZELO HITRO:  3 mesece
HITRO:  4 mesece
REDNO:  6 mesecev

PRESEGANJE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE:
Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah lahko izvedbo zdravstvene storitve opravite pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Tržič vas bomo uvrstili na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

INFORMACIJE:
elektronski naslov: psiholog@zd-trzic.si