NAŠE DEJAVNOSTI

Pohvale, pobude, pritožbe

OBVESTILO ZA PACIENTE O MOŽNIH NAČINIH ZA VLOŽITEV PRITOŽBE

Spoštovani pacienti, v kolikor menite, da so vam bile kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev.
Pritožbo lahko posredujete:

- osebno;
- pisno na naslov  OZG, OE Zdravstveni dom Tržič, Blejska cesta 10, 4290 Tržič;
- e-pošta tajnistvo@zd-trzic.si;
- po telefonu 04/598 22 10 ali 04/598 22 52 ob sredah od 08. do 12.ure.

 Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejema in obravnava pristojna oseba na Gosposvetski ul. 9, 4000 Kranj, ob torkih med 12:00 in 14:00 na telefon 04/2082 531.
Pristojna oseba po prejemu popolne prve zahteve le-tej:

- ugodi in obvesti pacienta;
- pacienta povabi na ustno obravnavo, kjer lahko sklenejo dogovor o načinu rešitve spora;
- napoti pacienta na pristojen organ za reševanje vsebine zahtevka;
- postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne.

 Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Pacient se lahko kadarkoli obrne na zastopnika pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.
Zastopnik pacientovih pravic na Gorenjskem je Avgust Rebič. Pisarna zastopnika se nahaja v prostorih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, OE Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.

Spletna pošta: avgust.rebic@nijz.si, 
telefonska številka za naročanje: 04/20 17 109

Svetovanje, zastopanje in pomoč je brezplačna.

 direktor OE ZD Tržič
prim.dr.Iztok Tomazin,dr.med.