ZD Tržič

Okulistična ambulantaZARADI ODSOTNOSTI ZDRAVNIKA DO NADALJNJEGA V ZD TRŽIČ NE NAROČAMO NA OKULISTIČNI PREGLED.

Predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu:


·         Okulistika Šolar Tatjana, Gosposvetska ulica 10 a, Kranj, tel.št.: 0599 66 220

·         Okulistika Hodnik Nevenka, ZD Kranj, tel.št.: 20 82 228,

·         Očesna ambulanta Naklo, Stara cesta 61, Naklo, tel.št.: 25 71 243

·         Art optika, Bleiweisova 14, Kranj, tel.: 05 90 70 250

·         Optika Optimist, Koroška 14, Kranj, tel. št. 23 644 80, 23 644 81

·         Očesna ambulanta Marija Oman, Stara cesta 10, Škofja Loka, tel. št.: 511 17 12

-         Optika Aleksandra, Qlandia Kranj, Cesta 1. maja 77, tel. 051 431 721

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________________________________________________


NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE

21.01.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (UL št.3, 12.01.2018).


Stopnje nujnosti so naslednje:

 STOPNJA NUJNOSTI  NAROČANJE  TERMIN PREGLEDA
 NUJNO  takoj oz. najpozneje
v 24 urah
 zdravstveno storitev je potrebno izvesti takoj oz. najpozneje v 24 urah
 ZELO HITRO  na zdravstveno storitev se morate naročiti najkasneje v 5 dneh po izdaji napotnice  zdravstvena storitev mora biti izvedena v 14 dneh od predložitve napotnice
 HITRO  na zdravstveno storitev se morate naročiti najkasneje v 14 dneh po izdaji napotnice  zdravstvena storitev mora biti izvedena
v 3 mesecih od predložitve napotnice
REDNO na zdravstveno storitev se morate naročiti najkasneje v 14 dneh po izdaji napotnice zdravstvena storitev  mora biti izvedena
 v 6 mesecih od predložitve napotnice

Pacient lahko termin odpove enkrat – to mora storiti najmanj 10 dni pred datumom pregleda pri specialistu. Poznejša odpoved termina je možna samo zaradi nepričakovane hospitalizacije, nenadne bolezni ali poškodbe pacienta ali ožjega druž.člana in smrti ožjega druž.člana pacienta (12.čl pravilnika).

Če imate doma napotnico, izdano pred 07.januarjem 2018 in se še niste naročili k specialistu, ta napotnica po 21.januarju 2018 ni več veljavna.

Od 01.01.2011 velja Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju (OZZ) (UL RS št. 62/10; 63/10; 94/10;). S tem je povezan nov način naročanja k specialistom.

Za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oz. predpisovanja pripomočkov za vid, napotnica ni potrebna.

Če okulist po pregledu ugotovi, da gre pri zavarovani osebi za bolezensko stanje, ki zahteva nujno zdravljenje, to opravi brez napotnice.

Če pa ugotovi potrebo po storitvah, ki niso nujne, o bolezenskem stanju obvesti izbranega osebnega zdravnika zavarovane osebe, ki nato, v kolikor je to potrebno, izda napotnico.

Napotnico lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom Tržič, Blejska c.10, 4290 Tržič ali vržete v nabiralnik v pritličju – nasproti glavnega vhoda v ZD. Na napotnico napišite svojo tel.številko.

OKULIST

naročanje: ponedeljek od 15. do 19.ure in petek od 09. do 13.ure (zadnji ponedeljek v mesecu od 09. do 13. ure):

-  osebno: okulistična amb.
-  telefonsko: (04) 598 22 23
-  elektronsko: okulist@zd-trzic.si

Za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oz. predpisovanja pripomočkov za vid, napotnica ni potrebna. Če okulist po pregledu ugotovi, da gre pri zavarovani osebi za bolezensko stanje, ki zahteva nujno zdravljenje, to opravi brez napotnice. Če pa ugotovi potrebo po storitvah, ki niso nujne, o bolezenskem stanju obvesti izbranega osebnega zdravnika zavarovane osebe, ki nato, v kolikor je to potrebno, izda napotnico.

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: 

Karmen Košir, zdrav.tehnik

 

pripravila Marjeta Novšak, dipl.m.s.