NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Okulistična ambulanta


OKULISTIČNI PREGLEDI se od 10.3.2021 opravljajo na lokaciji OČESNI CENTER OPTIMIST, Koroška cesta 14, KRANJ

Zdravnika:
mag. sc. Peter Golmajer, dr. med. spec. oftalmolog
prim. mag. Marija Zupan, dr. med. spec. oftalmolog

DELOVNI ČAS:
Torek: od 8:00 do 14:00
Sreda: od 8:00 do 14:00

Kontakt za naročanje:
tel.: 04 236 4480, 
e-naslov: info@optimist-optika.com

Pregledov brez predhodne najave po telefonu ne opravljamo!

NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE
Stopnje nujnosti so naslednje:

 STOPNJA NUJNOSTI  NAROČANJE  TERMIN PREGLEDA
 NUJNO  takoj oz. najpozneje
v 24 urah
 zdravstveno storitev je potrebno izvesti takoj oz. najpozneje v 24 urah
 ZELO HITRO  na zdravstveno storitev se morate naročiti najkasneje v 5 dneh po izdaji napotnice  zdravstvena storitev mora biti izvedena v 14 dneh od predložitve napotnice
 HITRO  na zdravstveno storitev se morate naročiti najkasneje v 14 dneh po izdaji napotnice  zdravstvena storitev mora biti izvedena
v 3 mesecih od predložitve napotnice
REDNO na zdravstveno storitev se morate naročiti najkasneje v 14 dneh po izdaji napotnice zdravstvena storitev  mora biti izvedena
 v 6 mesecih od predložitve napotnice

Pacient lahko termin odpove enkrat – to mora storiti najmanj 10 dni pred datumom pregleda pri specialistu. Poznejša odpoved termina je možna samo zaradi nepričakovane hospitalizacije, nenadne bolezni ali poškodbe pacienta ali ožjega druž.člana in smrti ožjega druž.člana pacienta (12.čl pravilnika).

Od 01.01.2011 velja Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju (OZZ) (UL RS št. 62/10; 63/10; 94/10;). S tem je povezan nov način naročanja k specialistom.

Za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oz. predpisovanja pripomočkov za vid, napotnica ni potrebna.

Če okulist po pregledu ugotovi, da gre pri zavarovani osebi za bolezensko stanje, ki zahteva nujno zdravljenje, to opravi brez napotnice.

Če pa ugotovi potrebo po storitvah, ki niso nujne, o bolezenskem stanju obvesti izbranega osebnega zdravnika zavarovane osebe, ki nato, v kolikor je to potrebno, izda napotnico.

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Klemen Mohorič