NAŠE DEJAVNOSTI

FIZIOTERAPIJA

Tel.št.: 04 598 22 43
e-naslov: fizioterapija.trzic@zd-trzic.si
vodja FT ZD Tržič: Tatjana Kolar, dipl. fizioterapevt

ORDINACIJSKI ČAS
pon, tor, sre, čet  06:30 - 19:30
petek                  06:30 - 18:00
odmor dopoldan 11:30 - 12.00
odmor popoldan 16:30 - 17:00


NAVODILA PACIENTOM PRED PRIHODOM NA TERMIN
Na terapijo prihajajte zdravi (brez respiratornih obolenj ali s potrdilom zdravnika, da ni obolenje COVID-19), dan pred naročenim terminom vas bomo poklicali in opravili epidemiološko poizvedbo.
  • Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju na dan terapije nas predhodno pokličite.
  • Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred terapijo, v primeru zamude terapije ne bomo podaljšali.
  • V čakalnici na označenem mestu počakajte na fizioterapevta in pri tem upoštevajte epidemiološke ukrepe.
  • Na terapijo pridite z ustrezno zaščitno varovalno opremo za enkratno uporabo (maska oz. skladno z epidemiološkimi navodili).
  • Ob prihodu in odhodu si obvezno razkužite roke.
  • Ob vstopu v zdravstveni dom upoštevajte ustrezno varnostno razdaljo (1,5 m).
  • S seboj prinesite samo najnujnejše stvari

NAROČANJE
Delovni nalog pošljite po pošti ( ZD Tržič- Fizioterapija, Blejska cesta 10, 4290 Tržič) ali ga oddajte na triaži ob vstopu v Zdravstveni dom. Prosimo, da na nalog navedete vaše kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov).

Rezervacija termina ni možna. Predložiti je potrebno originalni delovni nalog. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev. Upoštevajte predpisane roke za predložitev napotne listine: 
ZELO HITRO- 7 dni
HITRO in REDNO- 21 dni
V primeru, da veljavnost delovnega naloga poteče vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.
O TERMINU OBVESTIMO PISNO, pred obiskom pa STOPIMO V KONTAKT Z VAMI TUDI PREKO TELEFONA.
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik). V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

ČAKALNA DOBA
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je: zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen). Odgovorna oseba za čakalni seznam je Tatjana Kolar, dipl.fiziot., vodja fizioterapije.


Prvi prosti termini glede na vrsto zdravstvene storitve - FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:
ZELO HITRO – v 14-ih dneh od oddaje delovnega naloga
HITRO – termin 23.08.2022
REDNO –termin 19.09.2022

PRESEGANJE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE
V primeru preseganja imate dve možnosti.

Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah lahko izvedbo zdravstvene storitve opravite pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Tržič, izpolnete soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

NAŠI FIZIOTERAPEVTI
Teja Burgar, dipl. fiziot.
Eva Gabrovšek, dipl. fiziot.
Tanja Janša, dipl. fiziot.
Tanja Košir, viš. fiziot.
Tatjana Kolar, dipl. fiziot.
Marina Uplaznik, dipl. fiziot.

INFORMACIJE/SVETOVANJE
elektronski naslovfizioterapija.trzic@zd-trzic.si
  • telefon, vsak delovni dan med 12:00 in 14:00 uro: 04 598 22 43.
  • V samoplačniški ambulanti izvajamo storitve po ceniku. Za termin se je potrebno dogovoriti na tel.št.: 04/598 22 43 ali po elektronski pošti na naslov: fizioterapija.trzic@zd-trzic.si


8.9. obeležujemo svetovni dan fizioterapije...
Fizioterapetska zgibanka