ZD Tržič

Fizioterapija

Tel.št.: 04 598 22 43
e-naslov: fizioterapija.trzic@zd-trzic.si

ORDINACIJSKI ČAS:
Od ponedeljka do četrtka: 06:30 - 19:30
Petek: 06:30 - 18:00
Odmor dopoldan: 11:30 - 12.00
Odmor popoldan: 16:30 - 17:00


OBVESTILO

Fizioterapevtske storitve se izvajajo samo pri pacientih z negativno epidemiološko anamnezo (Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja) in  sklano z veljanimi predpisi oz Odlokom.
 

V primeru pojava znakov bolezni COVID-19 ali stika z okuženo osebo, se nas mora o tem obvestiti najkasneje dan pred načrtovano obravnavo. Obveščanje je možno po telefonu ali elektronski pošti.

NAVODILA ZA PACIENTE PRED PRIHODOM NA TERMIN:
  • Na terapijo prihajajte zdravi (brez respiratornih obolenj ali s potrdilom zdravnika, da ni obolenje COVID-19), dan pred naročenim terminom vas bomo poklicali in opravili epidemiološko poizvedbo.
  • Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju na dan terapije nas predhodno pokličite.
  • Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred terapijo, v primeru zamude, časa terapije ne bomo podaljševali.
  • V čakalnici na označenem mestu počakajte na fizioterapevta in pri tem upoštevajte epidemiološke ukrepe.
  • Na terapijo pridite z ustrezno zaščitno varovalno opremo za enkratno uporabo (maska oz. skladno z epidemiološkimi navodili).
  • Ob prihodu in odhodu si obvezno razkužite roke.
  • Ob vstopu v zdravstveni dom upoštevajte ustrezno varnostno razdaljo (1,5 m).
  • S seboj prinesite samo najnujnejše stvari.                
NAROČANJE:
Delovni nalog pošljite po pošti ( ZD Tržič- Fizioterapija, Blejska cesta 10, 4290 Tržič) ali ga oddajte na triaži ob vstopu v Zdravstveni dom. Prosimo, da na nalog navedete vaše kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov).

Rezervacija termina ni možna. Predložiti je potrebno originalni delovni nalog. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev. Upoštevajte predpisane roke za predložitev napotne listine: 
ZELO HITRO- 7 delovnih dni
HITRO in REDNO- 21 delovnih dni
V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.
O TERMINU VAS OBVESTIMO PISNO, pred obiskom pa STOPIMO V KONTAKT Z VAMI TUDI PREKO TELEFONA.

ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik). V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

ČAKALNA DOBA:
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je: zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen). Odgovorna oseba za čakalni seznam je Tatjana Kolar, dipl.fiziot., vodja fizioterapije


Prvi prosti termini glede na vrsto zdravstvene storitve - FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:
ZELO HITRO – v roku 14ih dneh od oddaje delovnega naloga
HITRO – termin 14.3.2022
REDNO –termin 11.4.2022

Izvajalec: vsi zaposleni fizioterapevti/fizioterapevtke:
Teja Burgar, dipl. fiziot.
Eva Gabrovšek, dipl. fiziot.
Tanja Janša, dipl. fiziot.
Anja Jarkovič, dipl. fiziot.
Tanja Košir, viš. fiziot.
Tatjana Kolar, dipl. fiziot.
Marina Uplaznik, dipl. fiziot.


INFORMACIJE/SVETOVANJE:
Za vse dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi na:

Zapisala: Tatjana Kolar, dipl. fizioterapevt, vodja FT ZD TržičV samoplačniški ambulanti izvajamo storitve po ceniku.

Za termin se je potrebno dogovoriti na tel.št.: 04/598 22 43 ali po elektronski pošti na naslov: fizioterapija.trzic@zd-trzic.si
8.9. obeležujemo svetovni dan fizioterapije...
Fizioterapetska zgibanka