NAŠE DEJAVNOSTI

FIZIOTERAPIJA

Tel.št.: 04 598 22 43
e-naslov: fizioterapija.trzic@zd-trzic.si
vodja FT ZD Tržič: Tatjana Kolar, dipl. fizioterapevt
Zapis pripravila: Tatjana Kolar. 

ORDINACIJSKI ČAS
pon, tor, sre, čet  06:30 - 19:30
petek                  06:30 - 18:00
odmor dopoldan 11:30 - 12.00
odmor popoldan 16:30 - 17:00


NAVODILA PACIENTOM PRED PRIHODOM NA TERMIN
Na terapijo prihajajte zdravi (brez respiratornih obolenj ali s potrdilom zdravnika, da ni obolenje COVID-19), dan pred naročenim terminom vas bomo poklicali in opravili epidemiološko poizvedbo.
  • Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju na dan terapije nas predhodno pokličite.
  • Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred terapijo, v primeru zamude terapije ne bomo podaljšali.
  • V čakalnici na označenem mestu počakajte na fizioterapevta in pri tem upoštevajte epidemiološke ukrepe.
  • Na terapijo pridite z ustrezno zaščitno varovalno opremo za enkratno uporabo (maska oz. skladno z epidemiološkimi navodili).
  • Ob prihodu in odhodu si obvezno razkužite roke.
  • Ob vstopu v zdravstveni dom upoštevajte ustrezno varnostno razdaljo (1,5 m).
  • S seboj prinesite samo najnujnejše stvari

NAROČANJE
Delovni nalog pošljite po pošti ( ZD Tržič- Fizioterapija, Blejska cesta 10, 4290 Tržič) ali ga oddajte na triaži ob vstopu v Zdravstveni dom. Prosimo, da na nalog navedete vaše kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov).

Rezervacija termina ni možna. Predložiti je potrebno originalni delovni nalog. Skeniran dokument preko e-sporočila ne velja kot uradna predložitev. Upoštevajte predpisane roke za predložitev napotne listine: 
ZELO HITRO- 7 dni
HITRO in REDNO- 21 dni
V primeru, da veljavnost delovnega naloga poteče vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.
O TERMINU OBVESTIMO PISNO, pred obiskom pa STOPIMO V KONTAKT Z VAMI TUDI PREKO TELEFONA.
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik). V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient na termin ne pride, če termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta iz čakalnega seznama. Delovni nalog preneha veljati.

ČAKALNA DOBA
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je: zelo hitro - 14 dni, hitro - 3 mesece, redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen). Odgovorna oseba za čakalni seznam je Tatjana Kolar, dipl.fiziot., vodja fizioterapije.


Prvi prosti termini glede na vrsto zdravstvene storitve - FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA:
ZELO HITRO – v 14-ih dneh od oddaje delovnega naloga
HITRO – termin 17.04.2023 
REDNO –termin 05.06.2023

Nujno obvestilo!
Na portalu e-zdravje je trenutno objavljena napačna čakalna doba za vse tri stopnje nujnosti. Do napake je prišlo zaradi tehničnih oz. programskih težav. Za napako se opravičujemo.

PRESEGANJE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE
V primeru preseganja imate dve možnosti. Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah lahko izvedbo zdravstvene storitve opravite pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.
Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v ZD Tržič, izpolnete soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

NAŠI FIZIOTERAPEVTI
Anja Košir, dipl.fiziot.
Neža Meglič, dipl.fiziot.
Teja Burgar, dipl. fiziot.
Eva Gabrovšek, dipl. fiziot.
Tanja Janša, dipl. fiziot.
Tanja Košir, viš. fiziot.
Tatjana Kolar, dipl. fiziot., vodja fizioterapije
Marina Uplaznik, dipl. fiziot.

INFORMACIJE/SVETOVANJE
elektronski naslovfizioterapija.trzic@zd-trzic.si
  • telefon, vsak delovni dan med 12:00 in 14:00 uro: 04 598 22 43.
  • V samoplačniški ambulanti izvajamo storitve po CENIKU. Za termin se je potrebno dogovoriti na tel.št.: 04/598 22 43 ali po elektronski pošti na naslov: fizioterapija.trzic@zd-trzic.si

8.9. obeležujemo svetovni dan fizioterapije...
Fizioterapetska zgibanka
Zapis pripravila: Tatjana Kolar