NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V ZD Tržič opravljamo predhodne in obdobne zdravstvene preglede, preglede za voznike oz. kandidate za voznike - vseh kategorij, ter ostale storitve s področja medicine dela, prometa in športa.

ZAPOSLENI
zdravnica POLAJNAR Eva, dr. med. spec. med. dela, prometa in športa
medicinska sestra Karmen Česen Šivic, mag. prom. zdr., Janja Duh, dipl. m.s.

ORDINACIJSKI ČAS

vsak ČETRTEK 6:30 - 13:00

KONTAKT in NAROČANJE
Na preventivni zdravstveni pregled se morate obvezno naročiti!
Telefonsko naročanje -
vsak četrtek od 7.00 do 8.00 - na številki 04 598 22 39 
E-pošta: 
dmdps@zd-trzic.si