NAŠE DEJAVNOSTI

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V ZD Tržič že nekaj časa ponovno opravljamo predhodne in obdobne zdravstvene preglede, preglede za voznike oz.kandidate za voznike - vseh kategorij, ter ostale storitve s področja medicine dela, prometa in športa.
VABLJENI VSAK ČETRTEK OD 6.30 DO 13. URE!

EVA POLAJNAR, dr. med. spec. med. dela, prometa in športa

Kontakti za naročanje:
Janja Duh, dipl. m.s.
Karmen Česen Šivic, mag. prom. zdr.

Na preventivni zdravstveni pregled se morate obvezno naročiti!

Telefonsko naročanje - vsak četrtek od 7.00 do 8.00/04 598 22 39 
Elektronska pošta dmdps@zd-trzic.si