NAŠE DEJAVNOSTI

Ortopedska ambulanta

 
Ortopedska amb. ZD Tržič

Blejska c.10, 4290 Tržič

tel 04 598 22 39

..............................................................................................
Ortopedska ambulanta deluje:


ob ponedeljkih od 12.00 do 16.00 ure .

Ambulanto vodi Tomaž Silvester, dr.med.spec.ortoped. 

Čakalna doba:
zelo hitro: 14 dni
hitro: 73 dni
redno: 92 dni
..............................................................................................

II.  sobota v mesecu od 8. do 12. ure

Ambulanto vodi  doc. dr. Klemen Bedenčič, dr. med. spec. ort. krg.

Čakalna doba: 
stopnja nujnosti - hitro: 61 dni.,
stopnja nujnosti - redno: 61 dni.
...................................................................................................

3. ponedeljek v mesecu od 07. - 12. ure 

Ambulanto vodi Uroš Meglič, dr. med. spec. ort. krg.OBISK pri ortopedu je mogoč samo po predhodnem NAROČILU !!


NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE

21.01.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (UL št.3, 12.01.2018).

Napotnica mora biti ustrezno izpolnjena, kar na podlagi strokovnih kriterijev naredi zdravnik, ki vas je napotil k specialistu. Stopnje nujnosti so naslednje:
-         nujno – zdravstveno storitev je potrebno izvesti takoj oz. najpozneje v 24 urah
-         zelo hitro – zdravstvena storitev mora biti izvedena v 14 dneh od predložitve napotnice
-         hitro – zdravstvena storitev mora biti izvedena v 3 mesecih od predložitve napotnice
-         redno – zdravstvena storitev  mora biti izvedena  v 6 mesecih od predložitve napotnice

ORTOPED NAROČANJE:

ponedeljek od 12. do 15.30 ure,
                  

-         osebno: ortopedska amb.
-         telefonsko: (04) 598 22 39 
-         elektronsko: ortoped@zd-trzic.si
-        eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/
-         po pošti: ZD Tržič, Blejska c.10, 4290 Tržič
-         potrdilo o izdani eNapotnici lahko vržete v nabiralnik v pritličju – nasproti gl. vhoda v ZD; na napotnico napišite svojo tel.številko

odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Ana Švegelj

pripravila Marjeta Novšak, dipl.m.s.