NAŠE DEJAVNOSTI

Diabetološka ambulanta

zdravnica Tatjana Martinjak Perčič, dr.med.spec. inter. med.

Ordinacijski čas
sreda od 7.00 do 13.00 ure 
petek od 7.00 do 13.00 ure (po razporedu)

Telefon 598 22 39
e-naslov: diabetolog@zd-trzic.si

Čakalna doba za 1. pregled:
stopnja nujnosti - zelo hitro: 14 dni
stopnja nujnosti - hitro: 70 dni,
stopnja nujnosti - redno:  70 dni.


NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE

21.01.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (UL št.3, 12.01.2018).
Napotnica mora biti ustrezno izpolnjena, kar na podlagi strokovnih kriterijev naredi zdravnik, ki vas je napotil k specialistu. Stopnje nujnosti so naslednje:
-         nujno – zdravstveno storitev je potrebno izvesti takoj oz. najpozneje v 24 urah
-         zelo hitro – zdravstvena storitev mora biti izvedena v 14 dneh od predložitve napotnice
-         hitro – zdravstvena storitev mora biti izvedena v 3 mesecih od predložitve napotnice
-         redno – zdravstvena storitev  mora biti izvedena  v 6 mesecih od predložitve napotnice

DIABETOLOG NAROČANJE:

ZA PRVI PREGLED SE LAHKO NAROČITE SAMO OSEBNO

torek od 12.30 do 14.30 ure; sreda od 06.30 do 09.30 ure

(takrat dobite navodila glede ukrepanja v času, ko čakate na pregled)

za morebitna pojasnila smo dosegljivi:
·        osebno v delovnem času diabetološke amb.
·        telefonsko: (04) 598 22 39 v delovnem času diabetološke amb.
·        elektronsko: diabetolog@zd-trzic.si
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Janja DUH, dipl.m.s.

pripravila Marjeta Novšak, dipl.m.s. 

Že vodeni sladkorni bolniki ali bolniki, ki se po daljšem ali krajšem premoru vračajo v našo ambulanto pa nas lahko pokličejo vsako sredo med 08 in 12 uro na telefonsko številko 5982239.