NAŠE DEJAVNOSTI

Diabetološka ambulanta

V Diabetološki ambulanti delata: Kaučevič-Pohar Lidija, dr.med. spec.int.med. in
                                                 Kreč Šorli Jana, dr. med. spec. int. med.

Ordinacijski čas diabetološke ambulante:

sreda od 7.00 do 13.00 ure (po razporedu),
petek od 7.00 do 13.00 ure (po razporedu)


Telefon 598 22 39
e-naslov: diabetolog@zd-trzic.si

Čakalna doba za 1. pregled:
stopnja nujnosti - zelo hitro: 14 dni
stopnja nujnosti - hitro: 70 dni,
stopnja nujnosti - redno:  70 dni.


NAROČANJE NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE

21.01.2018 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (UL št.3, 12.01.2018).
Napotnica mora biti ustrezno izpolnjena, kar na podlagi strokovnih kriterijev naredi zdravnik, ki vas je napotil k specialistu. Stopnje nujnosti so naslednje:
-         nujno – zdravstveno storitev je potrebno izvesti takoj oz. najpozneje v 24 urah
-         zelo hitro – zdravstvena storitev mora biti izvedena v 14 dneh od predložitve napotnice
-         hitro – zdravstvena storitev mora biti izvedena v 3 mesecih od predložitve napotnice
-         redno – zdravstvena storitev  mora biti izvedena  v 6 mesecih od predložitve napotnice

DIABETOLOG NAROČANJE:

ZA PRVI PREGLED SE LAHKO NAROČITE SAMO OSEBNO

torek od 12.30 do 14.30 ure; sreda od 06.30 do 09.30 ure

(takrat dobite navodila glede ukrepanja v času, ko čakate na pregled)

za morebitna pojasnila smo dosegljivi:
·        osebno v delovnem času diabetološke amb.
·        telefonsko: (04) 598 22 39 v delovnem času diabetološke amb.
·        elektronsko: diabetolog@zd-trzic.si
 
Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Janja DUH, dipl.m.s.

pripravila Marjeta Novšak, dipl.m.s. 

Že vodeni sladkorni bolniki ali bolniki, ki se po daljšem ali krajšem premoru vračajo v našo ambulanto pa nas lahko pokličejo vsako sredo med 08 in 12 uro na telefonsko številko 5982239.