KONTAKT

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič

Telefon: 04 5982 210
E-pošta: tajnistvo@zd-trzic.si

Kontakt

OZG OE ZD Tržič
Blejska cesta 10
4290 Tržič
Telefon: 04 5982 210

E-pošta: tajnistvo@zd-trzic.si
   
Direktor OE :
prim. dr. Iztok TOMAZIN, dr. med. spec. druž. in urg. med.
Glavna medicinska sestra OE:
Tjaša Kuhar Čimžar, dipl. m. s.Zemljevid