Blog

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič

Telefon: 04 5982 210
E-pošta: tajnistvo@zd-trzic.si

UKINITEV AMBULANTE NUJNE POMOČI - ODZIV ZDRAVSTVENEGA DOMA

V Zdravstvenem domu Tržič se dobro zavedamo problematike nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurnih zdravnikov, pri kateri pa je potrebno razločevati lokalni, v našem primeru tržiški, in državni nivo.

V javnosti se že nekaj časa pojavljajo neuradne informacije o reorganizaciji mreže ambulant NMP, po katerih se za Tržič predvideva ukinitev lokalne urgentne dežurne službe. Glede na to, da ni še nič dorečeno in ne ZD ne Občina Tržič ne razpolagata z uradnimi informacijami, odgovora na to problematiko uradno še ne moremo podati. Želimo pa aktivno sodelovati pri iskanju rešitev, z željo zagotoviti našim občanom čim boljše storitve NMP in reševalne službe v okviru realnih možnosti. Iz medijskih objav in neuradnih informacij smo seznanjeni, da je načrtovana reorganizacija nujne medicinske pomoči, ki jo je Ministrstvu za zdravje v okviru Projekta celostne prenove sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji – jesen 2022 oz. Elaborata analize stanja in predlogov potrebnih ukrepov predlagala delovna skupina. V Tržiču ne bomo pristali na organizacijske spremembe, ki bi poslabšale dostopnost in učinkovitost NMP in reševalnih prevozov ter sistema dežurnih zdravnikov za občane Tržiča.

Stališče Zdravstvenega doma glede nujne medicinske pomoči je jasno in nedvoumno, in sicer, da je še posebej glede na visoko kakovost, profesionalnost in opremljenost tržiške službe NMP, nedopustno, da bi se tovrstna služba v Tržiču ukinila. Gre za službo, kjer lahko sekunde odločajo o smrti in življenju, le-to pa nima cene.

Temeljni argumenti zaradi katerih ne moremo pristati na ukinitev NMP in dežurnih zdravnikov, so:

1.   Oddaljenost predvidenega satelitskega urgentnega centra (SUC) v ZD Kranj bo bistveno podaljšala dostopne čase kompletne ekipe NMP za področje Tržiča. Vsi dobro vemo, kako pomemben je dostopni čas v urgentnih primerih. Otežen bo tudi dostop do dežurne ambulante oziroma NMP prebivalcem naše občine, še posebej tistim, ki imajo težave s prevozom.

2.   Specifika tržiške občine: pretežno hribovita, veliko težje dostopnih zaselkov in kmetij, gozdnih cest. Veliko turizma in aktivnosti v odročnejših, težje dostopnih krajih občine.

3.   V zadnjih letih je ZD veliko vložil v opremo in vozni park službe NMP, v teku je tudi projekt bistvenega povečanja prostorov ambulante nujne medicinske pomoči (ANMP) in reševalne službe.

4.   Vsi sodelujoči v NMP ZD Tržič so vpeti v dejavnosti zdravstvenega doma.

5.   Če se bo izvajanje pretežnega dela NMP iz ZD Tržič preselilo v ZD Kranj, bo vprašljivo tudi sodelovanje zdravnikov družinske medicine ZD Tržič. Od osmih družinskih zdravnikov, ki trenutno delajo v Tržiču in vsi tudi dežurajo/delajo v NMP, sta le dva mlajša od 55 let. Ostalim šestim, ki so starejši od 55 oziroma 60 let, se v skladu z zakonskimi opredelitvami ni potrebno vključevati v delo NMP izven matične občine. To pomeni, da bi bodoči SUC Kranj v primeru ukinitve NMP v Tržiču pridobil tržiške paciente in tržiško območje, ne pa tudi večine tržiških zdravnikov za izvajanje NMP. Sedanjim zdravnikom, ki presegajo starost 55 let, je temeljna motivacija za vztrajanje v službi NMP to, da jo izvajajo v svoji občini za svoje paciente.

6.   V občini Tržič kljub večletnim prizadevanjem ZD Tržič in podpori vodstva občine Tržič ne deluje sistem prvih posredovalcev. Tudi zaradi tega so izredno pomembni čim krajši dostopni časi kompletnih ekip NMP (zdravnik in 2 reševalca), kar zagotavljamo v ZD Tržič, ne bo pa možno zagotavljati iz SUC Kranj.

7.   Reorganizacija NMP v Tržiču z ukinjanjem zdravnika bi pomenila povečanje prevozov z nujnim reševalnim vozilom (NRV), saj bo ekipa NRV vse iz terena in tudi tiste, ki bi sicer prišli v ZD, prepeljala v SUC ali UC. To pomeni tudi tiste, ki so po sedanjem sistemu zdravniško pregledani v ANMP ZD Tržič in z zdravili ali brez odpuščeni domov. Vsi ti pacienti bodo po novem prepeljani v SUC ali UC in tam predstavljali dodatno breme za izvajalce oskrbe. Na koncu bo pa velika težava še vse te paciente prepeljati nazaj domov.

Zagotavljamo, da bomo skupaj z vsemi deležniki še naprej budno spremljali dogajanje in vse predlagane spremembe ter aktivno sodelovali z namenom iskanja rešitve zagotovitve čim boljše storitve NMP vsem občankam in občanom občine Tržič.