ZD Tržič

Zdravstveno varstvo otrok in mladine

Od 1.7.2008 v našem zdravstvenem domu nimamo ambulante za šoloobvezne otroke, ker kljub razpisom in drugim prizadevanjem nismo uspeli pridobiti zdravnika za to delo. Šoloobvezni otroci se zaenkrat lahko registrirajo oziroma si izberejo osebnega zdravnika v ambulantah splošne-družinske medicine. Za nujne primere izven rednega delovnega časa teh ambulant pa je na voljo dežurna ambulanta.

Sistematske preglede šolarjev opravlja prim. Marija VODNJOV, dr.med. spec.šol.med. ob torkih in četrtkih od 8. do 11. ure (v I. nadstropju-ŠOLSKI DISPANZER).