ORDINACIJSKI ČASI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič

Telefon: 04 5982 210
E-pošta: tajnistvo@zd-trzic.si

Ordinacijski časi zdravnikov

REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) DRUŽ. MEDICINE Kristina TALER, dr. med. spec. druž. med.

Medicinska sestra Janja Duh, dipl. m. s. s spec. znanji
Telefon 04 598 22 50
Email za naročanje referencna.ambulanta-Taler@zd-trzic.si
Opombe
  dopoldan popoldan
Ponedeljek / 12:15 - 13:00 in 18:00 - 19:30
Torek / 12:00 - 13:30
Sreda / 12:00 - 13:30
Četrtek / 12:15 - 13:00 in 18:00 - 19:30
Petek / 12:00 - 13:30
Sobota / /

Opombe:

Naročite se lahko:
- osebno v času delovanja referenčne ambulante
- telefon: 04 598 22 50 (ponedeljek in četrtek med 12.15 – 13.00 in med 18.00 – 19.30 uro)
(torek, sreda in petek med 12.00 – 13.30 uro)
- E-pošta: referencna.ambulanta-Taler@zd-trzic.si
- pri srednji medicinski sestri v ambulanti vašega izbranega zdravnika (dr. Taler)