NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

REFERENČNE (PREVENTIVNE) AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

REFERENČNA ambulanta je razširjena ambulanta družinske medicine izbranega zdravnika. V njej poleg zdravnika in srednje medicinske sestre sodeluje diplomirana medicinska sestra, posebej usposobljena za vodenje kroničnih nenalezljivih bolezni kot so ASTMA, KRONIČNA PLJUČNA OBSTRUKTIVNA BOLEZEN - KOPB, ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, SLADKORNA BOLEZEN, DEPRESIJA, OSTEOPOROZA. REFERENČNA ambulanta je namenjena izvajanju preventivnih pregledov. Gre za zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih bolezni v čim zgodnejši starosti, že od 30. leta dalje. Slabo vodena, prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja in ga celo ogroža.


Kontakte in urnike najdete s klikom na ordinacijski čas referenčne ambulante vašega osebnega zdravnika:

REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine prim. dr. Tomazin Iztok, dr. med. spec. spl., druž. in urg. med.
REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine Kikel Alice, dr. med. spec. druž. med.
REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine Mubi Smiljan, dr. med. spec. spl. med.
REFERENČNA AMBULANTA preventivna) družinske medicine Taler Kristina, dr. med. spec. druž. med.
REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine Krese Viljem, dr. med. spec. spl. med.