NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

REFERENČNE (PREVENTIVNE) AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE


PRIJAVA NA PREGLED KLIKNITE POVEZAVO

REFERENČNA ambulanta je razširjena ambulanta družinske medicine izbranega zdravnika. V njej poleg zdravnika in srednje medicinske sestre sodeluje diplomirana medicinska sestra, posebej usposobljena za vodenje kroničnih nenalezljivih bolezni kot so ASTMA, KRONIČNA PLJUČNA OBSTRUKTIVNA BOLEZEN - KOPB, ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, SLADKORNA BOLEZEN, DEPRESIJA, OSTEOPOROZA.
REFERENČNA ambulanta je namenjena izvajanju preventivnih pregledov. Gre za zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih bolezni v čim zgodnejši starosti, že od tridesetega leta dalje. Slabo vodena, prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja in ga celo ogroža.

Poti do pregleda so tri:

  • Na prvi pregled in posvet ste lahko vabljeni - poklicala vas bo referenčna diplomirana medicinska sestra ali boste dobili SMS sporočilo.
  • Dogovorite se lahko oz. ste napoteni ob obisku pri vašem osebnem zdravniku.
  • Na svojo željo se lahko na preventivni pregled naročite tudi sami, telefonsko ali po elektronski pošti.

Kontakte in urnike najdete s klikom na ordinacijski čas referenčne ambulante vašega osebnega zdravnika (glej SPODAJ), lahko pa kliknite elektronsko prijavo (glej ZGORAJ).

REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine prim. dr. Tomazin Iztok, dr. med. spec. spl., druž. in urg. med.
REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine Kikel Alice, dr. med. spec. druž. med.
REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine Mubi Smiljan, dr. med. spec. spl. med.
REFERENČNA AMBULANTA preventivna) družinske medicine Taler Kristina, dr. med. spec. druž. med.
REFERENČNA AMBULANTA (preventivna) družinske medicine Krese Viljem, dr. med. spec. spl. med.

ZLOŽENKA o referenčni ambulanti

Damjana Keršič, dipl.m.s.
Starman Tadeja, dipl.m.s.
Duh Janja, dipl.m.s.
Osredkar Urška, dipl.m.s.