OBVESTILA IN NOVICE

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič

Telefon: 04 5982 210
E-pošta: tajnistvo@zd-trzic.si

Ažmanovi dnevi pokazali, kako pomembna je izmenjava izkušenj med zdravstvenimi delavci

Tradicionalni, 24. Simpozij urgentne, gorske in družinske medicine Ažmanovi dnevi, ki ga organiziramo Osnovno zdravstvo Gorenjske - Zdravstveni dom Tržič in Gorska reševalna zveza Slovenije, je privabil okrog 130 udeležencev - urgentne in družinske zdravnike ter člane njihovih timov (sestre, zdravstveniki, reševalci), zdravnike in druge medicince Gorske reševalne zveze Slovenije in Helikopterske nujne medicinske pomoči, ter tudi nekaj udeležencev iz ex-YU držav.
»Odziv je zelo dober, veseli me predvsem veliko mladih udeležencev, ki so naša prihodnost v medicini in še kje drugje«, je povedal vodja simpozija prim. dr. Iztok Tomazin.

»Obravnavane teme kot so stres, izgorelost so za zdravstvene delavce zelo pomembne. Predavatelji, inštruktorji smo posredovali delček izkušenj, udeleženci so z velikim zanimanjem prisluhnili predavanjem, kjer so zdravniki in zdravstveni tehniki predstavili svoje zgodbe, kako so kot pacienti doživljali nujno stanje, npr. možgansko kap. Poleg drugih aktualnih strokovnih tem -šok, otroci v gorah, množične nesreče- in praktičnih delavnic je bil del programa simpozija namenjen 20. obletnici Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) v Sloveniji«.

V sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije (inštruktorji letalskega reševanja in kranjskogorski gorski reševalci), Letalsko policijsko enoto in 151.eskadriljo Slovenske vojske smo s prikazno vajo pokazali helikoptersko reševanje ponesrečenih oz. hudo obolelih v zelo zahtevnem terenu - iz ferate oz. stene.


 »Glavni namen HNMP je kakovostna oskrba bolnikov in poškodovancev ter njihov prevoz v bolnišnico s pomočjo medicinsko opremljenega helikopterja. Enoti HNMP Brnik in HNMP Maribor opravita skupaj v povprečju 450 intervencij na leto. Večina naših intervencij je na terenu, ko nenadno resno obolelega ali hudo poškodovanega človeka prepeljemo v bolnišnico, manjši delež je prevozov med bolnišnicami. Poleg tega se je HNMP izkazala za zelo pomembno dopolnilo ekipam reševalcev na smučiščih in Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) ob nenadnem obolenju ali poškodbi v gorah. HNMP je nepogrešljiv del sodobnega zdravstva,« je izpostavil vodja HNMP Brnik Uroš Lampič na slovesnosti ob 20.obletnici delovanja HNMP, na kateri je priznanja prejelo 26 aktivnih članov HNMP Brnik, zahvale smo podelili posameznikom, ki so prispevali k razvoju HNMP, ter organizacijam in službam, s katerimi HNMP Brnik odlično sodeluje.