ZD Tržič

AMBULANTA (PREVENTIVNE) DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)
(prejšnja referenčna ambulanta)
 
KAJ JE (PREVENTIVNA) AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)?

Gre za projekt, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje RS in pomeni novo kakovost dela v družinski medicini. ADM deluje v sklopu ambulante družinske medicine pri zdravnikih, ki izpolnjujejo zahtevane strokovne, prostorske in druge pogoje. V timsko delo je poleg zdravnika družinske medicine in srednje medicinske sestre vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki je posebej usposobljena za vodenje kroničnih urejenih bolnikov IN PREVENTIVNO PRESEJANJE.


Ambulanta (preventivna) družinske medicine prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec. spl., druž. in urg. med.

Ambulanta (preventivna) družinske medicine Kikel Alice, dr. med. spec. druž. med.


Damjana Keršič, dipl.m.s.: 
spletna pošta: damjana.kersic@zd-trzic.si
telefon: 04/598 22 40Ambulanta (preventivna)  družinske medicine Mubi Smiljan, dr. med. spec. spl. med.

Ambulanta (preventivna)  družinske medicine Taler Kristina, dr. med. spec. druž. med.


Ambulanta (preventivna) družinske medicine Krese Viljem, dr. med. spec. spl. med.NAMEN ADM

Poudarek pri delu v ADM je zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih obolenj v čim zgodnejšem starostnem obdobju, že od tridesetega leta naprej. Slabo vodena ali prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja ali pa ga celo ogroža. 
Na omenjeni preventivni pregled se lahko vsak posameznik naroči sam, vabimo Vas  s pisnimi vabili, na pregled se jih opominja tudi ob obisku pri izbranem osebnem zdravniku.