Obvestila

Kontakt

OE ZD Tržič
Blejska cesta 10,
4290 Tržič

Telefon: 04 5982 210
Faks: 04 5982 255
E-pošta: tajnistvo@zd-trzic.si

Registracija novo opredeljenih pacientov v OZG

18. november 2020

Spoštovani!

V skladu z določili Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, je bila sprejeto določilo, da zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1.895 glavarinskih količnikov. Obveščamo vas, da v okviru zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske te vrednosti na dan 1. novembra 2020 po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (objava 10.11.2020)* in podatkih Osnovnega zdravstva Gorenjske, še ne dosegajo naslednji zdravniki:

 
ZD KRANJ: 
- Dolinar Andreja, dr. med.

ZD JESENICE:
- Golja Mojca, dr. med.
- Neža Korošec, dr. med.

ZD BOHINJ:
- Rozman Maja, dr. med.

ZD BLED:
- Žnidaršič Petra, dr.med.

ZD TRŽIČ:
- Cotelj Katarina, dr. med.


S spoštovanjem! 

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Direktor zavoda OZG

 
*Podatki ZZZS so dostopni na naslednji povezavi.

« nazaj na seznam