NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Farmacevt svetovalec  


Farmacevtsko svetovanje je nova oblika sodelovanja med farmacevtom specialistom klinične ali lekarniške farmacije ter zdravnikom na primarni ravni zdravstvene oskrbe. V osnovi gre za storitev Farmakoterapijski pregled, ki pomeni predlog optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili. Farmacevt svetovalec ga pripravi po natančni preučitvi bolnikove dokumentacije ter pogovoru z bolnikom, ki poteka v obliki ambulante farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu.

Farmacevtsko svetovanje in farmakoterapijski pregled sta prednostno namenjena:
  • bolnikom z večjim številom zdravil,
  • bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji,
  • bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo,
  • bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki.
Za obravnavo bolnika pri farmacevtu svetovalcu se odloči zdravnik, ki napoti bolnika v ambulanto farmacevta svetovalca, izda delovni nalog ter poda navodila bolniku, kako poteka naročanje.
Dodatne informacije o delovanju ambulant farmacevta svetovalca so na voljo tudi v lekarnah JZ Gorenjske lekarne, Farmakoinformativni službi Gorenjskih lekarn, na telefonski številki 04/201 61 33 ali e-naslovu info@gorenjske-lekarne.si.

Zaposleni
Katja Lukan, mag. farm.

Čas delovanja ambulante:
sreda od 7h do 15h (vsako drugo sredo)

Naročanje/informacije:
Telefon: 04 59 71 730
Osebno: v lekarni Tržič, Blejska cesta 10, Tržič

Za obravnavo pri farmacevtu svetovalcu potrebujete delovni nalog osebnega zdravnika.
V primeru odpovedi obiska ambulante farmacevta svetovalca naj bolnik informacijo sporoči na enega od kontaktov, navedenih pri naročanju.
V lekarni Tržič so seznanjeni tudi z delom ambulante oziroma morebitno odsotnostjo farmacevta svetovalca. V ZD Tržič torej deluje ambulanta farmacevta svetovalca – tja vas napoti splošni zdravnik. Pri pregledu zdravljenja z zdravili se vključi farmacevt specialist klinične ali lekarniške farmacije. Osredotoči se na prepoznavanje in reševanje dejanskih oz. potencialnih težav bolnika s stališča varnosti in učinkovitosti zdravljenja.

Farmacevt svetovalec opravi tudi zelo natančen razgovor z bolnikom, da ugotovi dejansko stanje glede pravilnosti jemanja predpisanih zdravil in pridobi podatke o morebitni uporabi še kakšnih dodatnih zdravil brez recepta ali prehranskih dopolnil, ki prav tako lahko vplivajo na zdravila. Bolniku tudi poda nasvete glede pravilne in varne uporabe zdravil. Po razgovoru z bolnikom opravi farmacevt temeljit pregled bolnikove dokumentacije o vseh uporabljenih zdravilih, z največjim poudarkom na izpostavljenem problemu. Na koncu napiše zdravniku mnenje o terapiji in predloge za spremembe, če se mu zdijo potrebne.

Pomembno je vedeti, da spremembe ne pomenijo vedno manjšanja števila zdravil. Včasih pomenijo zamenjave zdravil, včasih spremembe v odmerjanju ali načinu jemanja, včasih celo predlog uvedbe dodatnih zdravil. Dokončno odločitev o morebitni spremembi terapije pa v vsakem primeru sprejme zdravnik.