NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE

»Vsakodnevna skrb za ustno zdravje« 
Program »Vsakodnevna skrb za ustno zdravje« se izvaja v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in v sodelovanju z vzgojnoizobraževalnimi institucijami. Namenjen je predšolskim in šolskim otrokom, njihovim staršem in pedagoškim delavcem.

PREDŠOLSKI OTROCI
Vzgojo za ustno zdravje v predšolskem obdobju izvajamo v sodelovanju z vrtci. Predšolske  otroke nekajkrat letno obiščemo v vrtcu in se z njimi pogovarjamo o načelih dobre skrbi za ustno zdravje. Otroke seznanimo s pravilno tehniko umivanja zob, jim predstavimo pripomočke za ustno higieno, spregovorimo o razvadah, ki škodijo zobem in jih seznanimo z načeli zobem prijaznega načina prehranjevanja.
Za starše enoletnih otrok izvajamo skupinska predavanja, kjer starše seznanimo z osnovnimi informacijami o pravilni ustni higieni, prehranjevalnih navadah in razvadah malega otroka. Predavanja potekajo v prostorih ZD Tržič.     

OSNOVNOŠOLSKI OTROCI
N
a nižji stopnji osnovnih šol (od 1. do 5. razreda) v vseh razredih izvajamo mesečno kontrolo plaka z barvilom in zaščitno ščetkanje zob, s čimer otroke hkrati navajamo na samostojno izvajanje pravilnih tehnik čiščenja ustne votline in jih motiviramo k aktivni skrbi za ustno zdravje. Otroci so od 2. razreda naprej sočasno vključeni tudi v nacionalno akcijo Čisti zobje ob zdravi prehrani.

Za otroke prvega, četrtega in osmega razreda osnovne šole dodatno enkrat letno organiziramo in izvajamo predavanja iz zobozdravstvene vzgoje. Z učenci  se pogovarjamo o zobeh in osnovnem dogajanju v ustni votlini, o pomenu zdravja zob, o redni  in primerni skrbi za ustno votlino s poudarki na štirih stebrih zdravega zoba – o pravilni tehniki ustne higiene, zdravi prehrani, modrostih sladkanja in rednih obiskih zobozdravnika.

Individualne delavnice ustne higiene
Delavnice potekajo v predavalnici Zdravstvenega doma. Nanje se naročite preko e-pošte ali preko napotnice šolskega zobozdravnika.