NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV


Predšolski otroci
»Zdrave navade predšolskih otrok«  
Življenjske navade, ki jih otrok pridobi v otroštvu ohrani celo življenje, zato je sistematična vzgoja za sprejemanje odločitev zdravega življenjskega sloga izjemno pomembna.  Za zdravje otrok so odgovorni tako družina kot tudi ustanove v zdravstvenih, vzgojno izobraževalnih  in socialnih sistemih.

Vzgoja za zdravje v vrtcih poteka v obliki delavnic za otroke (4 -6 let), ter predavanj za starše in pedagoško osebje v vrtcu.

Ključne teme, ki so predvidene, se dotikajo vsebin s področja osebne higiene in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, zdrave prehrane, preprečevanja poškodb, spodbujanja zdrave telesne dejavnosti, zmanjševanje strahu pred zdravstvenimi pregledi pri otrocih, skrb za zdravo ustno votlino,... Vsebine si spiralno sledijo in se nadgrajujejo glede na starostno skupino oz. razvoj otrok.

Osnovna šola   
A. Vzgoja za zdravje v šolskem prostoru:                                  
»Za boljše zdravje otrok in mladostnikov«  
Šolsko obdobje je obdobje hitre rasti in razvoja, istočasno pa je zelo občutljivo obdobje, v katerem različni dejavniki okolja, sam način življenja in prehranjevanja,… vplivajo ne samo na rast in razvoj otroka, temveč tudi na nastanek in razvoj različnih motenj in bolezni.

V okviru programa, ki poteka v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi institucijami, za osnovne šole izvajamo delavnice, ki se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam.
Okvirne teme so:
1. RAZRED = ZDRAVE NAVADE
2. RAZRED = OSEBNA HIGIENA
3. RAZRED = ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
4. RAZRED = PREPREČEVANJE POŠKODB
5. RAZRED = ZASVOJENOST
6. RAZRED = ODRAŠČANJE
7. RAZRED = POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES
8. RAZRED = MEDOSEBNI ODNOSI, TPO
9. RAZRED = VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
                           

B. Vzgoja za zdravje ob sistematskih pregledih: 
se izvaja v ambulanti dr. Hermine Krese