NAŠE DEJAVNOSTI

Splošne ambulante

POENOSTAVLJEN DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV
Vabljeni k uporabi aplikacije doZdravnika.si (tu je le predogled), preko katere lahko le z nekaj kliki naročite naslednje storitve: napotnice za preglede, recepte za zdravila, bolniški stalež, medicinsko tehnične pripomočke, naročilnice za plenice/vložke, zdravniku predate kratko sporočilo. Aplikacijo pridobite tako, da ob prvem obisku v ambulanti vašega zdravnika zaprosite, naj vam pošljejo e-mail s povezavo ali to storite z zahtevo po elektronski pošti. Prejeli boste povezavo in opravili verifikacijo, ki jo mora zaradi varnosti osebnih podatkov potrditi ambulanta.


OBVESTILO PACIENTOM - URNIK NADOMESTNE AMBULANTE PO ZAPRTJU AMBULANTE COTELJ
Za neodložljive potrebe pacientov iz ambulante Cotelj (bolniški staleži, vodenje kroničnih bolnikov…) je začasno poskrbljeno v nadomestni ambulanti do enkrat tedensko. Telefon in e-mail naslov ostajata enaka. Pri nujnih oziroma akutnih stanjih se obrnite na lokalne urgence oz na Nujno medicinsko pomoč v kraju svojega bivanja.
Zaradi dolgotrajne odsotnosti zdravnice in nezmožnosti pokrivanja te ambulante z drugimi preobremenjenimi zdravniki smo v ZD Tržič s 1.7.2022 to ambulanto ukinili. Paciente, ki so registrirani v ambulanti Cotelj prosimo, da si izbranega osebnega zdravnika čim prej najdejo drugje. Žal zaradi prezasedenosti v Tržiču trenutno nihče od družinskih zdravnikov ne vpisuje novih pacientov. V gorenjskih zdravstvenih domovih je trenutno (stanje 5.10.2022) nov vpis možen le v ZD Bohinj, ambulanta zdravnice Martine Vičič Ravnik. 

URNIK NADOMESTNE AMBULANTE -obvezna predhodna najava
SREDA 30.11.2022 POP
TOREK 06.12.2022 7:00-11:00
TOREK 13.12.2022 7:00-11:00
TOREK 20.12.2022 13:00-16:00
SREDA 28.12.2022 13:00-17:00
SREDA 4.1.2023 7:00-11:00
V primeru višje sile je možna sprememba urnika.


V ZD Tržič delujejo naslednje ambulante splošne in družinske medicine

Viljem Krese, dr.med.spec.spl.med.
Alice Kikel, dr.med.spec.druž. med.
prim.dr. Iztok Tomazin, dr.med.spec. druž. in urg. med.
Smiljan Mubi, dr.med. spec.spl.med.
Kristina Taler, dr.med. spec. druž.med.
ZAČASNA NADOMESTNA AMBULANTA (nekdanja K. Cotelj)


Ambulanta Dom Petra Uzarja Tržič
Blaž Lavtižar, dr.med.spec. druž. med


Za lažjo in učinkovitejšo obravnavo smo pripravili osnovne informacije o delovanju naših ambulant v ZD TRŽIČ

Prve pol ure in zadnja ura ambulantnega časa sta namenjeni izključno administrativnemu delu (pisanje receptov, napotnic, predlogov imenovanemu zdravniku, invalidski komisiji, pregledovanju izvidov …) in hišnim obiskom, razen v res nujnih primerih.

Naročanje

Med delovnim časom ambulante smo dosegljivi na telefonsko številko, objavljeno na naših internetnih straneh, lahko pa nam pišete tudi na elektronski naslov. Vsaka ambulanta ima le eno telefonsko linijo, zato je ta pogosto zasedena.

Na vaša sporočila poskušamo odgovoriti isti dan, v primeru preobremenjenosti pa naslednji delovni dan ambulante. Za nenujne administrativne storitve (predpis zdravil, pisanje kontrolnih napotnic in drugih rutinskih  dokumentov…) je rok izvedbe do 7 dni, zato vas prosimo, da jih naročite pravočasno.

V primeru akutno nastale nujne potrebe po pogovoru z zdravnikom, ali pregledu v ambulanti, Vas prosimo, da nas kontaktirate čim prej, najbolje takoj, ko ambulanta začne z delom. Če za vaše težave izvemo ob koncu ambulantnega časa, je pogosto težko ali nemogoče organizirati takojšen pregled ali  pogovor z zdravnikom.

Čakalni čas

Prizadevamo si, da ste pregledani ob terminu, ki vam je dodeljen. Žal pa tega vedno ne moremo zagotoviti, saj imajo naši zdravniki pogosto tudi druge obveznosti. Lahko so vzporedno dežurni, kar pomeni, da so zadolženi tudi za obravnavo nujnih, življenje ogrožajočih stanj v dežurni ambulanti ali na terenu, ki imajo seveda prednost. Če gre na primer za srčni infarkt, mora zdravnik obolelega spremljati na poti v Ljubljano, kar lahko zamakne delo v ambulanti tudi za 2  uri ali več.

Pogosto obravnavamo tudi paciente z več težavami naenkrat ali pa s hudimi obolenji, za katera ob naročanju na pregledu in vodenju čakalne knjige nismo vedeli. Tako lahko na primer obravnava pacienta z novoodkritim rakom, ali pa pacienta z več težavami traja tudi dvakrat ali trikrat dlje od s strani ZZZS predvidenega časa obravnave ( 7-8 min).

Na to, kakšne in koliko težav bodo imeli pacienti ne moremo vplivati, zato se Vam zahvaljujemo za razumevanje ob morebitnem podaljšanem čakanju na obravnavo.

Bolniški stalež

Bolniški stalež (BS) Vam odobri izbrani osebni zdravnik po svoji presoji na podlagi strokovnih smernic, kadar zaradi obolenja ali poškodbe niste sposobni varno opravljati Vašega dela ali bi nadaljnje opravljanje dela poslabšalo Vaše stanje oziroma preprečevalo ozdravitev.

BS lahko traja le dokler trajajo prej napisani razlogi. V času BS, pa tudi sicer, je Vaša dolžnost, da naredite vse, kar je v Vaši moči, da čim prej ozdravite in ste sposobni za povratek na delovno mesto. To med drugim pomeni, da morate sodelovati pri zdravljenju in upoštevati zdravnikova navodila.

Izhodi od doma med bolniškim staležem

Med BS praviloma ne smete zapuščati doma, saj morate doma počivati in se posvečati zdravljenju.  Izhodi od doma so dovoljeni le za obisk zdravnika, drugega zdravstvenega delavca (npr. fizioterapevta) ali lekarne.

V določenih primerih je gibanje izven doma, predvsem v naravi priporočljivo (npr. depresija, rehabilitacija nekaterih poškodb…). V teh primerih se morate z zdravnikom dogovoriti o režimu izhodov od doma (npr. v naravo ali okolico doma). Podrobno morata opredeliti čas in območje dovoljenih izhodov, zdravnik pa bo dogovor jasno zapisal v vaš zdravstveni karton. V primeru nadzora upoštevanja režima BS, bo nadzornik namreč preveril dogovorjeni režim v zdravniškem kartonu.

V utemeljenih izjemnih primerih se lahko z osebnim zdravnikom dogovorite za časovno omejen izhod izven kraja bivanja (npr. koristnost dodatnih aktivnosti, fizioterapija, plavanje…). Takšne izjeme lahko odobri le vaš izbrani osebni zdravnik.

Odprtje bolniškega staleža in podaljševanje bolniškega staleža

BS Vam lahko po svoji presoji odobri izbrani zdravnik za 3 dni nazaj. Če menite, da potrebujete BS za več kot 3 dni nazaj, mora izbrani osebni zdravnik napisati predlog za odobritev BS za nazaj in ga poslati v presojo pristojnemu imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Izbrani zdravnik Vam lahko odobri BS za največ 30 koledarskih dni. Če potrebujete daljši BS , mora  poslati predlog za podaljšanje BS  v presojo imenovanemu zdravniku ZZZS. Ta predlog praviloma pošiljamo 7 dni pred iztekom BS. Dolžnost pacienta je, da ve, do kdaj ima odobren BS in da v primeru potrebe po podaljšanju BS za to pravočasno prosi svojega zdravnika.

Ker je večkrat potrebno spremljanje poteka Vašega zdravljenja in po potrebi prilagajanje le tega, Vas bo lahko izbrani zdravnik povabil na kontrolni pregled (fizično, ali pa le po telefonu). Kontrolni pregled je potreben tudi za oceno potrebe po nadaljevanju BS. Če se kontrolnega pregleda ne udeležite, se Vam BS avtomatsko zaključi z dnem predvidenega kontrolnega pregleda.

Zaposleni v ZD TRŽIČ si prizadevamo, da bi Vam pri vašem zdravljenju čim bolje pomagali.  Želimo si obojestransko korektnega odnosa, zato tudi od Vas pričakujemo spoštljiv in strpen odnos, saj bo le tako lahko naše sodelovanje uspešno in v zadovoljstvo vseh.