NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE


Cilj ZD Tržič je zagotavljanje strokovne in kakovostne oskrbe na primarni ravni zdravstvenega varstva v občini Tržič.

Direktor OE
: prim. dr. IZTOK TOMAZIN, dr. med. spec. druž. in urg. med.

Glavna medicinska sestra: Tjaša Kuhar Čimžar, dipl. m. s.