NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE


Direktor:
prim. dr. IZTOK TOMAZIN, dr.med. spec. druž. in urg. med.

Glavna medicinska sestra:
Karmen Česen Šivic, mag. prom. zdr.