ZD Tržič

Splošne ambulante

V ZD Tržič delujejo naslednje ambulante splošne in družinske medicine:

Viljem Krese, dr.med.spec.spl.med.
Alice Kikel, dr.med.spec.druž. med.
prim.dr. Iztok Tomazin, dr.med.spec. druž. in urg. med.
Blaž Lavtižar, dr.med., spec.druž.med.
Smiljan Mubi, dr.med. spec.spl.med.
Andreja Krt Lah, dr. med. spec. druž. med. (ambulanto je prevzela dr. Taler Kristina, dr.med. spec. druž.med.)
Ambulanta Dom Petra Uzarja, Lavtižar Blaž, dr.med.spec. druž.med.
Kristina Taler, dr.med. spec. druž.med.AMBULANTA (PREVENTIVNE) DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)

(prejšnja referenčna ambulanta)

 

KAJ JE (PREVENTIVNA) AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)?

Gre za projekt, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje RS in pomeni novo kakovost dela v družinski medicini. ADM deluje v sklopu ambulante družinske medicine pri zdravnikih, ki izpolnjujejo zahtevane strokovne, prostorske in druge pogoje. V timsko delo je poleg zdravnika družinske medicine in srednje medicinske sestre vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki je posebej usposobljena za vodenje kroničnih urejenih bolnikov IN PREVENTIVNO PRESEJANJE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambulanta (preventivna) družinske medicine prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec. spl., druž. in urg. med.

Ambulanta (preventivna) družinske medicine Kikel Alice, dr. med. spec. druž. med.

Ambulanta (preventivna družinske medicine Lavtižar Blaž, dr.med. spec. druž.med.

Damjana Keršič, dipl.m.s.: damjana.kersic@zd-trzic.si                04/598 22 36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambulanta (preventivna) družinske medicine Krese Viljem, dr. med. spec. spl. med.

Ambulanta (preventivna)  družinske medicine Mubi Smiljan, dr. med. spec. spl. med.

Ambulanta (preventivna)  družinske medicine Taler Kristina, dr. med. spec. druž. med.

Karmen Česen, dipl. m.s.: karmen.cesen@zd-trzic.si                 04/598 22 36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAMEN ADM

Poudarek pri delu v ADM je zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih obolenj v čim zgodnejšem starostnem obdobju, že od tridesetega leta naprej. Slabo vodena ali prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja ali pa ga celo ogroža.

Na omenjeni preventivni pregled se lahko vsak posameznik naroči sam, vabimo Vas  s pisnimi vabili, na pregled se jih opominja tudi ob obisku pri izbranem osebnem zdravniku.

 

Ambulanta Dom Petra Uzarja Tržič