ZD Tržič

Splošne ambulante

V ZD Tržič delujejo naslednje ambulante splošne in družinske medicine:

Viljem Krese, dr.med.spec.spl.med.
Alice Kikel, dr.med.spec.druž. med.
prim.dr. Iztok Tomazin, dr.med.spec. druž. in urg. med.
Blaž Lavtižar, dr.med., spec.druž.med.
Smiljan Mubi, dr.med. spec.spl.med.
Andreja Krt Lah, dr. med. spec. druž. med. (ambulanto je prevzela dr. Taler Kristina, dr.med. spec. druž.med.)
Ambulanta Dom Petra Uzarja, Lavtižar Blaž, dr.med.spec. druž.med.
Kristina Taler, dr.med. spec. druž.med.

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)  – prejšnja referenčna ambulanta

KAJ JE AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)?

Gre za projekt, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje RS in pomeni novo kakovost dela v družinski medicini. ADM deluje v sklopu ambulante družinske medicine pri zdravnikih, ki izpolnjujejo zahtevane strokovne, prostorske in druge pogoje. V timsko delo je poleg zdravnika družinske medicine in srednje medicinske sestre vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki je posebej usposobljena za vodenje kroničnih bolnikov.

V Zdravstvenem domu Tržič imamo šest ADM:

Ambulanta družinske medicine prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec. spl., druž. in urg. med.
Ambulanta družinske medicinel Kikel Alice, dr. med. spec. druž. med.
Ambulanta družinske medicine Krese Viljem, dr. med. spec. spl. med.
Ambulanta družinske medicine Mubi Smiljan, dr. med. spec. spl. med.
Ambulanta dužinske medicine Lavtižar Blaž, dr.med. spec. druž.med.
Ambulanta  družinske medicine Taler Kristina, dr. med. spec. druž. med.

NAMEN ADM 

V ADM so redno spremljani bolniki z urejenimi kroničnimi obolenji, predvsem z astmo,  kronično obstruktivno pljučno boleznijo, s sladkorno boleznijo, s srčno-žilnimi obolenji in povišanim krvnim tlakom.. Na prvi pregled in posvet k medicinski sestri v ADM pridejo po pregledu in posvetu pri osebnemu zdravniku, za ostale redne kontrolne preglede v ADM, pa se dogovorijo z medicinsko sestro v ADM. Vedno imajo možnost posveta z osebnim zdravnikom.

Poudarek pri delu v ADM je tudi zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih obolenj v čim zgodnejšem starostnem obdobju, že od tridesetega leta naprej. Slabo vodena ali prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja ali pa ga celo ogroža. Na omenjeni preventivni pregled je posameznik vabljen s pisnim vabilom ali ob obisku pri izbranem osebnem zdravniku, lahko pa tudi po dogovoru z referenčno dipl. ms.

S takim načinom dela imata osebni zdravnik in ambulantna medicinska sestra več časa za pogovor in zdravstveno oskrbo akutnih bolnikov, ki potrebujejo takojšnjo pomoč.

Damjana Keršič, dipl.m.s.,
Karmen Česen, dipl. m.s.

ADM Zdravstvenega doma Tržič

Ambulanta Dom Petra Uzarja Tržič